Home
De vereniging
Bestuur
Contact
Home
Lid worden
Home
Club competities
De standen
Club competities
ALBOREWA
De sponsoren
Foto-Album
Agenda
Lid worden


Senioren Biljart Club  "Onder Ons"

Advertenties

Lid worden

Advertenties

Iedere woensdag aanwezig
op de Groensvoorde van
9.00 tot 17.45 uur.


Interesse in deze gezellige vereniging? Kom eerst eens langs op een van onze clubdagen.

Als lid kunnen worden toegelaten:

  • Personen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.
  • Personen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en op enigerlei wijze arbeidsongeschikt zijn verklaard.


De rechten en plichten van de leden worden bij huishoudelijk reglement nader vastgesteld.

Indien noodzakelijk is het bestuur bevoegd een wachtlijst aan te leggen van kandidaat leden. Er zal echter naar worden gestreefd deze lijst zo kort mogelijk te doen zijn.

De aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris.

Het bestuur beslist over de toelating waarbij tevens de datum van ingang van het lidmaatschap wordt bepaald.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Restaurant Easy Dinner

Nesse 18 Waddinxveen

Tel.: 0182 649840

info@easy-dinner.nl

Waddinxveen, 2015 © Senioren biljartclub Onder Ons

U kunt bij ons terecht voor persoonlijk onafhankelijk advies op het gebied van schadeverzekeringen.


Koningin Wilhelminasingel 83

2741 VX  Waddinxveen

Tel.: 0182 612539